CENY UVEDENY BEZ DPH 21%
ceny se mohou měnit dle inflace

Skladné za m2 .... od Kč 3,- do Kč 6,-
cena je odvislá od doby skladování a trvale placené plochy

Možnost smluvní, výhodné ceny za trvale užívanou plochu či celý sklad.

Nejmenší pronajatá plocha 20 m2 (minimálně Kč 6,- Kč / m2 a den)

Zákazníkovi je účtována i potřebná manipulační plocha + 20%
(europaleta = 1,20 m2)

Skladné v sobě nezahrnuje práce s vysokozdvižným vozíkem ani manuelní práce dělníků při vykládce zboží z kamionů, kdy je zboží loženo ve volných kartonech či jinak volně, ani jiné práce kolem zboží, které si vyžádá zákazník.

! Vykládku volně ložených kartonů z kamionu typu kontejner je možné zajistit pouze po předběžné dohodě a pouze tehdy, pokud se podaří zajistit externí pracovníky !

Práce s vysokozdvižným vozíkem ( vykládka - nakládka - převozy )
Kč 480,- / hod. (počítá se každá započatá čtvrthodina

Jednorázová překládka, bez skladování v areálu
do 0,5 h á Kč 250,- ; nad 0,5 h Kč 400,- / hod.
Mimo areál po dohodě - cena smluvní

Manuelní práce skladového dělníka (na přání zákazníka)
Kč 100,- - 300,- / hod. (dle fyzické náročnosti, každá započatá 1/4 hod.)

Práce mimo pracovní dobu (pouze po předběžné dohodě)
Práce mimo pracovní dobu bude provedena, pokud bude někdo ze skladníků zastižen ve skladu nebo po předběžné jednorázové telefonické dohodě s příplatkem 100%.

Čekání a vstup (na zákazníka, se zákazníkem nebo na jeho zboží) - dle požadavku zákazníka; mimo provozní dobu za každou započatou hodinu Kč 100,- / hod.

Za skladování 1 auta v areálu SRB DEPA (dle velikosti vozu) měsíčně od Kč 500,-

Použití strečovací folie ... Kč 200,- / ks
Zapáskování
zboží na paletu "páskovačkou na PES pásky plast" (pouze materiál) ... Kč 50,- / paleta

Další požadované služby .... smluvně .... dle možností a vzájemné dohody